Plasticne septicke jame

Plastične septičke jame su sve popularniji izbor za tretman otpadnih voda u privatnim domaćinstvima. One su jeftinije, lakše za instalaciju i održavanje u odnosu na tradicionalne betonske septičke jame. U ovom tekstu ćemo detaljno razmotriti vrste plastičnih septičkih jama, kako se postavljaju, povezuju na mrežu i kako izračunati kapacitet koji vam treba.

Vrste plastičnih septičkih jama

Postoje dve osnovne vrste plastičnih septičkih jama - dvokomorne i trokomorne.

Dvokomorne septičke jame

Dvokomorne septičke jame se sastoje od dva odvojena dela. Prvi deo je tzv. pred-komora, gde se odvija prvobitni proces razgradnje čvrstih materija. Nakon toga, tečni otpad se prebacuje u drugu komoru, gde se vrši završna faza prečišćavanja, pre nego što tečni otpad ode u ispuštajuće polje. Ova vrsta septičke jame je idealna za manje domaćinstva.

Trokomorne septičke jame

Trokomorne septičke jame se sastoje od tri odvojena dela. Prva komora se koristi za prijem otpadnih voda. Druga komora je mesto gde se vrši proces prečišćavanja, dok se u trećoj komori vrši finalna faza prečišćavanja i razgradnja preostalih materija. Ova vrsta septičke jame se preporučuje za veće domaćinstva sa više ljudi.

Kako se postavljaju plastične septičke jame?

Postavljanje plastičnih septičkih jama nije komplikovano, ali zahteva određenu pažnju i znanje. Prvo, treba da se odredi idealna lokacija za postavljanje septičke jame, koja mora biti udaljena od izvora vode i na dovoljnoj udaljenosti od kuće. Nakon toga, jama se iskopava i postavlja se u rupu, koja se zatim puni peskom ili kamenjem kako bi se izbeglo klizanje i sleganje tla.

Kako se povezuju plastične septičke jame na mrežu?

Kada je septička jama postavljena, potrebno je povezati je sa mrežom. To se obično radi pomoću cevi, koje su spojene na kućnu kanalizaciju. Priključivanje se vrši pomoću cevi koje su povezane sa kanalizacionim cevima iz kuće, a koje se zatim povezuju sa cevima koje su spojene na septičku jamu. Važno je da se sve veze zaptivaju kako bi se izbegle curenja.

Kako odrediti kapacitet plastične septičke jame?

Kapacitet plastične septičke jame zavisi od broja ljudi u domaćinstvu i dnevnog broja korišćenja vode. Kako bi se odredio kapacitet, treba izračunati ukupan broj litara vode koji se koristi dnevno i pomnožiti ga sa brojem ljudi u domaćinstvu. Na primer, za četvoročlanu porodicu koja koristi 500 litara vode dnevno, potrebna je septička jama zapremine od najmanje 2000 litara.

Zaključak

Plastične septičke jame su praktična i ekonomična opcija za tretman otpadnih voda u privatnim domaćinstvima. Različite vrste plastičnih septičkih jama se preporučuju za različite veličine domaćinstava, a postavljanje i povezivanje sa mrežom nije komplikovano. Važno je odrediti kapacitet koji vam je potreban kako bi se izbegle neugodne situacije i probleme sa preopterećenom septičkom jamom. Uz pravilno održavanje, plastična septička jama može trajati dugi niz godina i biti efikasan način tretmana otpadnih voda u vašem domu.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING